Aktualności

NABOŻEŃSTWA

RÓŻAŃCOWE

codziennie

17:30

DLA DZIECI:

od poniedziałku

do piątku o

16:30


Trwa Rok św. Józefa

W tym szczególnym czasie zawierzamy się Patronowi Kościoła Powszechnego. Możemy także uzyskać dar Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. 

Odpust mogą uzyskać:

1. Wierni, którzy spełnią uczynek miłosierny co do ciała lub co do duszy

2. Rodziny oraz narzeczeni, którzy wspólnie odmówią Różaniec

3. Wierni, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się godniejsza.

4. Wierni, którzy odmówią Litanię do św. Józefa w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.

Pozostałe warunki:

  • spowiedź sakramentalna (może być jedna dla zyskania wielu łask),
  • komunia eucharystyczna oraz
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz, Zdrowaś…).