Wspólnota klasztorna w Pakości

1. o. Kamil – Gwardian, Proboszcz
2. o. Franciszek
3. o. Dacjusz – wikariusz parafialny
4. o. Leszek
5. o. Krzysztof
6. br. Longin