abp Ryś o zarzutach przeciwko św. Janowi Pawłowi II i kard. Sapiesze