Formularz inwentaryzacji grobów

Drodzy Wierni Siostry i Bracia

Przeprowadzamy inwentaryzację naszego cmentarza parafialnego i w tym celu prosimy o pobranie i wypełnienie formularza inwentaryzacji grobów.

Wypełniony formularz można wysłać e-mailem na adres: bonawentura.pakosc@gmail.com lub złożyć w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Formularz do pobrania w wersji PDF, OpenOffice, Word: