Wspólnota klasztorna w Pakości

o. Walenty Franciszek Łaga – gwardian, kustosz Sanktuarium Krzyża Świętego, proboszcz parafi p.w. św. Bonawentury;

o. Włodzimierz Trendowicz– wikariusz domu, ekonom, magister postulatu i nowicjatu;

o. Cyryl Dariusz Załęski– wikariusz parafialny, katecheta, dyrektor Domu pielgrzyma i FORT-u;

o. Ewaryst Lech Gręda– stacjonariusz i inne obowiązki powierzone przez przełożonych;

o. Antoni Tomasz Majewski– prowincjalny animator powołań, zadania zlecone przez Prowincjała

o. Paweł

Dom na Kalwarii:

o. Leon Waldemar Barczak- proboszcz parafii przy kościele kalwaryjskim;

o. Lesław Zenon Szymborski- misjonasz, stacjonariusz