Sakramenty

SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO

Przypominamy, że chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej co najmniej na miesiąc przed planowaną datą Chrztu św.

Dokumenty potrzebne do chrztu św. dziecka:
– akt urodzenia dziecka (odpis)
– dowody osobiste rodziców
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
– jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej parafii, to zezwolenie z parafii zamieszkania na chrzest w naszej parafii

Rodzice chrzestni:
– ukończony 16 rok życia i po przyjęciu sakramentu Bierzmowania
– muszą być praktykującymi w sakramentach świętych (przystępują do Spowiedzi św. i Komunii św.)
– powinni być dla dziecka przykładem praktykowania w wierze oraz miłości do Boga i ludzi
– jeżeli nie są z naszej parafii, to „ zaświadczenie” ze swojej parafii zamieszkania, że mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakramentu Małżeństwa udzielamy:
– w soboty (poza Wielkim Postem) oraz w święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy

Dokumenty potrzbne do zawarcia sakramentu malzenstwa:

Nowożeńcy:
– aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
– dowody osobiste
– świadectwo Bierzmowania
– świadectwo  katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej
– zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
– dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia)
– gdy narzeczeni nie mieszkają w naszej parafii (oboje), to zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Termin Bierzmowania w naszej parafii – jest podawany po ustaleniu z Ks. Biskupem.

Potrzebne dokumenty:
– metryka Chrztu świętego
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
– w przypadku osób starszych- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

SAKRAMENT POKUTY

Spowiedź św. w naszym kościele:
– 15 minut przed Mszą św.
– przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy według podanego planu
– w czasie rekolekcji parafialnych według podanego planu
– można również umówić się na Spowiedź św. indywidualnie z konkretnym kapłanem
– zachęcamy do comiesięcznej Spowiedzi św., szczególnie w pierwsze piątki miesiaca!

Warunki dobrej Spowiedzi św.:
– rachunek sumienia
– żal za grzechy
– mocne postanowienie poprawy
– szczera spowiedź
– zadośćuczynienie za grzechy
1-SZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Potrzebne dokumenty:
– metryka Chrztu świętego dziecka

 

Przypominamy:
III Przykazanie Boże: „ Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”
I Przykazanie Kościelne: „W niedziele i święta nakazane we Mszy św. nabożnie uczestniczyć”
III Przykazanie Kościelne: „Przynajmniej raz w roku, w czasie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.

Zachęta Kościoła Świętego: Uczestniczyć jak najczęściej we Mszy św. oraz przystępować jak najczęściej do Komunii św. (np. w czasie każdej Mszy św. w której uczestniczymy, w pierwsze piątki miesiąca, w czasie udzielania sakramentów świętych, na pogrzebach, itp.)

Warunki godnego przyjęcia Komunii św.:
– stan łaski uświęcającej (nie można mieć na sumieniu żadnego grzechu ciężkiego)
– zachować post eucharystyczny – 1 godz. przed przyjęciem Komunii św.
– obudzić w sobie intencję przyjęcia Jezusa Chrystusa, by Go w ten sposób uwielbić oraz uzyskać od Niego jak najwięcej łask
– zachować szczególne skupienie

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Udzielamy Sakramentu Namaszczenia Chorych:
-na życzenie Chorego lub Rodziny – jeżeli Chory nie jest w stanie sam o ten sakrament poprosić (np. jest nieprzytomny)
– w pierwsze piątki miesiąca w czasie odwiedzin Chorych z Komunią św.
– na wezwanie do Chorego do domu z naszej parafii, w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia
– w kościele (np. z okazji Światowego Dnia Chorego, w czasie rekolekcji czy misji św.)

Uwaga: jeżeli sakrament Namaszczenia Chorych i Komunia św. udzielane są w domu – to przygotowujemy stół tak jak na kolędę: Krzyż i zapalone świece ustawione na białym obrusie. Może być również przygotowana woda święcona.

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
– udzielany jest mężczyznom po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego
– Wyższe Seminarium Duchowne w naszej franciszkańskiej Prowincji Zakonnej
pw. św. Franciszka z Asyżu znajduje się we Wronkach
– osoby zainteresowane przygotowaniem do kapłaństwa w naszej Prowincji Zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu, mogą bliższe informacje uzyskać w naszym franciszkańskim klasztorze w kancelarii parafialnej lub przy furcie klasztornej oraz na stronie naszej Prowincji Zakonnej: www.franciszkanie.net

Prośba: Módlmy się wszyscy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne!!!