Podziękowania o.Tytusa po zakończeniu rekolekcji w naszej parafii.