WARUNKI ZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO ZA ZMARŁYCH

Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wierni, którzy w uroczystość Wszystkich Świętych nawiedzą kościół albo kaplice publiczną mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Wg obowiązujących przepisów, można zyskać odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni trzeba odmówić Ojcze nasz…, Wierzę.., oraz trzeba wypełnić inne warunki: spowiedź sakramentalną (jeśli zachodzi potrzeba), Komunia św. i modlitwa na intencję Ojca Świętego oraz akt żalu doskonałego.

DLA PRZYPOMNIENIA I KU PRZESTRODZE

Papież Franciszek powiedział, że należy zakazać „zła”, jakim jest Halloween. Ojciec święty jest przerażony rosnącą liczbą opętań wśród dzieci, które wcześniej bawiły się
w Halloween. Podczas spotkania egzorcystów w Rzymie zwrócono uwagę na fakt, iż około 31 października co roku setki niewinnych dzieci zostaje opętanych przez demony. Na całym świecie do egzorcystów zgłaszają się rodzice z prośbą o interwencję.
Niech dzieci lepiej poznają oraz pielęgnują piękne polskie i katolickie tradycje. Warto w tym czasie wyjaśnić dzieciom katolickie znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych
i wspomnienia wszystkich wiernych Zmarłych czyli tzw. Dnia Zadusznego.
Przeciwko Halloween w 2009 r. wypowiedział się papież Benedykt XVI. Stwierdził on, że jest to „święto antychrześcijańskie i niebezpieczne”. Halloween „promuje kulturę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych.
Św. Paweł Apostoł napisał do chrześcijan: unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Niech usłyszane słowa umocnią nas w wybieraniu Bożego dobra, a unikaniu szatańskiego tajemniczego zła.
Nasz wielki święty rodak Jan Paweł II do nas Polaków powiedział również proste wymowne słowa w 1999 roku: Zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską.