Franciszkański Ruch Apostolski

Czym jest FRA?

Franciszkański Ruch Apostolski (FRA) jest ruchem należącym do federacji Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce. Nazwa ta jest tradycyjną nazwą obowiązującą w Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce. FRA jest grupą religijną, którą stanowi młodzież natchniona przez Ducha Świętego, pragnąca pełnego realizowania swej młodości podążając śladami Świętego Franciszka z Asyżu. FRA z racji na styl życia (świeckość), jest integralną częścią FZŚ.
“Formacja we FRA: odbywa się w trakcie cotygodniowych spotkań wspólnoty lokalnej FRA, dni braterstwa i dnia skupienia oraz letnich rekolekcji apostolskich… We FRA wyróżniamy trzy etapy formacji: formację wstępną, formację przygotowującą do przyrzeczeń i formację ciągłą. Każdy z tych etapów kończy się uczestnictwem w odpowiednich letnich rekolekcjach.”
Każdy człowiek szuka szczęścia. Chrześcijanin wie, że to Wszechmogący i Kochający Ojciec ma przygotowaną dla niego najlepszą, najszczęśliwszą drogę życia. Kroczenie tą drogą nazywamy formacją. Formacja osób we FRA obejmuje trzy płaszczyzny: ludzką, chrześcijańską i franciszkańską. Na poziomie wspólnoty odbywa się ona w trakcie cotygodniowych spotkań. Na poziomie osobistym dokonuje się ona przez codzienne nawracanie się zgodnie ze słowami św. Franciszka “bracia zacznijmy od początku, bo nic jeszcze nie uczyniliśmy”.

Opiekun: o. Antoni

Strona www FRA: http://frapakosc.cba.pl/