Parafialny Zespół Caritas – Św. Franciszka z Asyżu

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Realizacja programu przypada na sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r. 

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Parafialny Zespół Caritas – Św. Franciszka z Asyżu, działający przy parafii św. Bonawentury w Pakości, rozpoczyna zapisy na dystrybucję unijnej żywności. Rodziny, które wykazują przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę i nie przekracza 1 028,- zł. a w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza

1 268,- zł. muszą uzyskać skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, które będzie podstawą wydania żywności. Bez tego skierowania nie można takiej pomocy otrzymywać na stałe. Wypełnione skierowania można składać w godzinach otwarcia Biura Parafialnego lub Furcie Klasztornej.
Wydawanie żywności będzie miało miejsce we Franciszkańskim Ośrodku Rekolekcyjnym w terminie listopadowym.

Prosimy o pomoc w realizacji tego zadania, w postaci wsparcia modlitewnego, wolontariatu i finansowego. W tym celu zostały wydrukowane deklaracje Caritas wyłożone na stolikach z prasą. Wypełnione prosimy o zwrot do Biura Parafialnego.

Opiekun: o. Walenty