Franciszkański Zakon Świeckich

Nasze pozdrowienie : POKÓJ I DOBRO!
Przy franciszkańskiej parafii spotykają się ludzie dorośli, którzy pragną na wzór św. Franciszka bardziej pokochać Zbawiciela Jezusa – szukając Go we wspólnocie i na modlitwie.
Rozpoznasz ich po znaku Tau (symbol pokuty i nawrócenia).

Spotkania na które zapraszamy :

  • czwarty czwartek miesiąca – rozpoczęcie godz. 18.00 na mszy a potem spotkanie w salce
  • druga sobota miesiąca – początek o godz. 15.00 w kościele, potem spotkanie w salce

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:
    kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa      “nawróceniem”,
    oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
    budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
    walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
    niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
    żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
    czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Opiekun: o. Ewaryst