Msza Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. biskup Radosław Orchowicz

fotorelacja